วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน

หมู่ 1 ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง นครราชสีมา 30130

หรือ ส่งข้อความ Inbox https://www.facebook.com/watkhaoyaiyannasampanno

กำหนดเวลาญาติโยม กราบนมัสการ
องค์หลวงปู่อุทัย สิริธโร
เช้า  8.00-9.30 น.
บ่าย 13.00-18.00 น.

การมาปฏิบัติธรรมที่วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน
การเคารพต่อองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับพระป่า ดังนั้น ขอให้ญาติโยมทุกท่านที่ต้องการมาฟังมาฝึกธรรมะในภาคปฎิบัติกับองค์หลวงปู่อุทัย สิริธโร มากราบเรียนขออนุญาตจากองค์ท่านก่อนเป็นเบื้องต้น หลังจากที่หลวงปู่อนุญาตแล้วจะมีโยมอยู่ที่ศาลาน้อยคอยแนะนำเรื่องการเข้าที่พัก และระเบียบปฏิบัติตัวในระหว่างอยู่ในวัดเขาใหญ่

ที่พัก
ผู้ชาย พักใต้ถุนศาลาใหญ่
ผู้หญิง จะมีกลุ่มบ้านพักหลายแบบหลายหลัง แยกออกไปต่างหากโดยเฉพาะ 

การแต่งกาย
ขอให้เป็นชุดที่ท่านสามารถปฎิบัติอยู่ในอริยาบทสี่ เดิน ยืน นั่ง นอน ได้อย่างสะดวกสบาย
เป็นชุดที่สุภาพเรียบร้อย สีสุภาพ ไม่ฉูดฉาด ไม่นุ่งกางเกงขาสั้น
สุภาพสตรีกรุณาหลีกเลี่ยงชุดที่บางเกินไป รัดรูปเกินไป หรือสั้นเกินไป

อาหาร
มีอาหารมื้อเดียว คือข้าวก้นบาตรในตอนเช้า
สำหรับท่านที่ถือศีลแปด แต่รับประทาน 2 มื้อ ท่านสามารถเก็บอาหารไว้รับประทานทานในตอน 11 โมงได้

การถือศีล
ปกติครูบาอาจารย์ในวัดเขาใหญ่ ท่านฉันมื้อเดียว อาสนะเดียว ตามแบบข้อวัตรปฏิบัติของพระป่า 
แต่ทางวัดไม่ได้บังคับให้ท่านต้องถือศีลแปด และรับประทานมื้อเดียว ท่านสามารถถือศีลแปดแลัวรับประทานสองมื้อได้ (เช้า และก่อนเที่ยง) หากแต่ท่านทำตามข้อวัตรปฏิบัติของครูบาอาจารย์ได้ ย่อมดีกับการปฏิบัติธรรมของตัวท่านเอง

สำหรับท่านผู้มาใหม่อาจจะไม่คุ้นเคยกับการงดอาหาร ท่านก็ตั้งใจถือศีลห้าได้

วัตรปฎิบัติ
ปกติในช่วงเข้าพรรษา หลวงปู่จะนำทำวัตรเย็น เทศน์ และนำฝึกภาคปฏิบัติ ในเวลา 19.30 – 21.00 น. โดยประมาณ ของทุกวัน ยกเว้นมีเหตุอื่น ซึ่งจะมีการแจ้งเป็นคราวๆ ไป
ส่วนเวลาอื่นๆ จะเป็นเวลา ภาวนาของใครของเรา

ปล.กรุณาเตรียมของใช้ที่จำเป็นสำหรับตัวท่านไปด้วย เช่น ยาประจำตัว และอื่นๆ

 

หมายเหตุ: องค์หลวงปู่อุทัย สิริธโร ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ และทางวัดไม่มีโทรศัพท์กลาง ท่านที่ต้องการติดต่อกับทางวัดสามารถส่งจดหมายหรือข้อความอิเล็กทรอนิคทางเฟสบุคส์ได้ตามลิงค์ข้างบน