พระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่อุทัย สิริธโร ในวันแสดงมุทิตาจิตครบ 79 ปี 59 พรรษา วันที่ 12 มี.ค. 2558

550401A ธรรมเทศนาโดยหลวงปู่อุทัย สิริธโร

550204a ธรรมเทศนาโดยหลวงปู่อุทัย สิริธโร แก่คณะศาลยุติธรรม 4-10 กพ 55

พระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่อุทัย สิริธโร ณ ห้องชมรมพุทธ บริษัท TOT อาคาร 5 ชั้น 3 แจ้งวัฒนะ 21 มีนาคม 2557

550302 ธรรมเทศนาโดยหลวงปู่อุทัย สิริธโร

550205By เทศนาอบรมคณะผู้ปฏิบัติธรรมจากศาลยุติธรรม­ทั่วประเทศ

องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน แสดงธรรมกัณฑ์สั้นๆ พูดถึงหลวงปู่อุทัย สิริธโร ณ วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน 

550208b ธรรมเทศนาโดยหลวงปู่อุทัย สิริธโร แก่คณะศาลยุติธรรม

เทศนาอบรมคณะผู้ปฏิบัติธรรมจากศาลยุติธรรม­ทั่วประเทศ

   

550331 ธรรมเทศนาโดยหลวงปู่อุทัย สิริธโร