เทศน์หลวงปู่อุทัย สิริธโร ชุดที่ 7

01.เทศน์ที่วัดป่าบ้านตาด ปฎิปทาพ่อแม่ครูอาจารย์ 

02.เทศน์วันออกพรรษา 2553

03.เทศน์งานบุญกฐิน หลวงปู่ฟัก

04.เทศน์งานหลวงปู่ผนึก

05.เทศน์ที่ลานธรรม ลาดพร้า 71

06.เทศน์ที่วัดเขาใหญ่ 12 เม.ย 54

07.เทศน์ที่วัดเขาใหญ่ 15 เม.ย 54

08.เทศน์ที่วัดเขาใหญ่ 18 เม.ย 54

09.เทศน์ที่วัดเขาใหญ่ 25 ม.ค. 54

10.เทศน์ที่วัดเขาใหญ่

11.เทศน์ที่วัดเขาใหญ่ 19 เม.ย. 54

12.เทศน์วันเกิดโยมกุ๋ย 2 เม.ย. 54

13.เทศน์อบรมกรมตำรวจ

14.เทศน์อบรมพระเณร และฆราวาส

15.เทศน์ในงานครบรอบวันมรณภาพหลวงปู่ฝั้น  อาจาโร  19 ม.ค. 2554

16.เทศน์ในงานศพหลวงพ่อลี สุวีโร 28 - 01 - 2554

17.เทศน์ในพิธีงานมรณภาพหลวงตามหาบัว 07-02-2554

18.หลวงปู่อุทัยสนทนาธรรม 28-01-2554

19.เทศน์วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน

20.เทศน์อบรมพระเณร ฆราวาส ณ วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน